Surrealismo

J. Mirò

 S. Dalì

Vita

Opere

Vita

Opere